Schüssler hücre tuzları kimyasal olarak mı üretiliyor?

Soru: Schüssler hücre tuzlarını çok uzun bir sürdir kullanıyorum. Şimdi bir sorum var: Mineraller nasıl elde ediliyor? Doğadan mı yoksa kimyasal olarak mı üretiliyorlar?

Cevap: Biyokimyada üreretilen tuzların saflığındaki gibi, doğada bulunmazlar. Az miktarlarda, çok tortulu bulunurlar. Onlardan beklediğimiz şeyleri yapabilmeleri için, tüm mineral tuzları genellikle kimyasal olarak işlenmelidirler. Kimyasal olarak üretilen herşey kötü değildir! Vücudumuz bunu, günlük bazda bize gösteriyor.

Temel bir şey. Kimya terimi, aşağıdakiler dışında hiçbir şey ifade etmez: Yapım doktrini, maddelerin davranış ve dönüşümü, aynı zamanda, süreçte uygulalan yasalar. Bu her zaman insanın, bireysel şeylerle ne yaptığına bağlıdır.

Bir bıçak her zaman kötü birşey midir? Eğer günlük yaşamda bir araç olarak kullanılıyorsa, hayır. İnsanlara zarar vermek için kullanılıyorsa, evet. Bu nedenle, bıçağı genellikle kötü birşey olarak tanımlamak yanlış olur. Kimyayı da aynı şekilde görüyorum.

Friedrich Depke

 

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Germany/Almanya