Vücutta çok fazla Schüssler hücre tuzu olabilir mi?

Eğer bir yanda Schüssler hücre tuzlarının eksikliğinden söz edilirse, vücutta çok fazla Schüssler hücre tuzunun bulunup bulunamayacağıda dair de meşru bir soru ortaya çıkar.

Her bir Schüssler hücre tuzu, vücutta ihtiyaç olduğu sürece, ağız, boğaz ve sindirim sistemindeki mukoza zarı aracılığıyla emilirler. Eğer Schüssler hücre tuzlarına arık vücutta ihtiyaç duyulmuyorsa, mukoza zarlarını geçerler, vücudu zenginleştirmeden veya yükleme yapmadan sindirim kanalından tekrar elimine edilirler. Başka bir değişle, vücut Schüssler hücre tuzlarından ihtiyacı olanı alır ve diğer herşey, zarar vermeden vücuttan atılır.

Bununla birlikte, vücutta çok fazla mineral madde olma olasılığı vardır. Ancak bunlar, Schüssler hücre tuzlarının mineralleri değil, temel olarak vücutta metabolik süreçlerle ortaya çıkan ve aslında atılacak olan minerallerdir.

Yüz teşhisi kurallarına göre alınana Schüssler hücre tuzları, vücutta yüksek konsantrasyonda olması beklenmeyen mineral maddelerin de elimine edilmesini sağlar.

Henüz, labaratuvar teşhisi yoluyla, Schüssler hücre tuzları ile (=vücudun yapımı, işletilmesi ve temizlenmesi için gerekli hayati mineral maddeler) elimine edilecek mineral maddeler arasında bir ayırım yapılamamaktadır.

Friedrich Depke

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Germany/Almanya